Om PSL

 

Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning!
 
Vi vil benytte denne anledningen til å fortelle om vårt selskap.
PSL - Prosjekt og ServiceLedelse er et selskap under etablering, og drives av undertegnede, Viggo Sørensen.
Jeg har mer enn 25 års erfaring fra ulike stillinger i SAS, i hovedsak innenfor ledelse, administrasjon og økonomi. Jeg har også hatt ansvaret for flere prosjekter, blant annet innenfor kvalitetsforbedring og nyetableringer.
Min utdannelse som prosjektleder har jeg fra Handelshøyskolen BI.
 
PSL skal bidra til økt verdiskapning hos våre kunder gjennom å tilby kompetanse innenfor fagområdene prosjektledelse og serviceledelse.
 
Innenfor prosjektledelse er våre interesseområder spesielt knyttet til gjennomføring av små og mellomstore prosjekter innenfor organisasjons- og virksomhetsutvikling, produkt- og kvalitetsforbedring og planleggings- og utredningsoppgaver.
 
Serviceledelse handler om å skape en servicekultur der kundens behov står i fokus.
Kundens behov gjennomsyrer våre tanker og handlinger. Vi kan bidra til økt verdiskapning gjennom en god servicekultur.
 
Nært knyttet til prosjekt og serviceledelse er utvikling av prestasjonsdrivere og prestasjonsindikatorer som underlag for prestasjonsmålinger i virksomheten. Undertegnede har en særlig stor interesse for dette fagfeltet.
 
 
Våre kompetanseområder er:
ü Prosjektledelse
-        planlegging, organisering, utarbeidelse av strategi og gjennomføring av prosjekter
-        Prosjektstyring knyttet til oppfølging av budsjett, fremdrift og usikkerhet
-        Oppfølging av interessenter
ü Utvikling av prestasjonsdrivere og prestasjonsmålinger
ü Serviceledelse
 
Hvorfor bør du velge oss, som presenterer oss som et lite selskap? Svaret på dette er enkelt. Hos oss får du det beste vi har. Hver gang!
 
Har du spørsmål, et prosjekt som skal gjennomføres, en oppgave som må løses?
Ta gjerne kontakt!
telefon: 469 62 240
 
 
Hilsen
Viggo Sørensen
 
 
PS!
Vi ønsker å bidra til at interessentenes mål blir nådd gjennom økt verdiskapning i gode prosjekter!

 
Om PSL
Tjenester
Referanser
Kontakt oss